Henriette Hørlücks Skole logo

Fokus på sprog

De fleste børn brænder for at lære at sige noget på et fremmed sprog. Denne naturlige lyst udnytter vi fra børnene kommer i børnehaveklasse. Jo tidligere børn lærer fremmedsprog, des mere naturligt bliver deres forhold til sprog og udtale senere i livet. Samtidig er den tidlige sprogundervisning med til at udvide børnenes verdensbillede. Engelsk er en naturlig del af hverdagen på skolen, fordi vi søger at blande eleverne fra vores danske afdeling med vores internationale elever. Vores sfo og mange af vores lejrskoler er fælles, så eleverne får mest muligt ud af hinandens forskelligheder.